Audit AVG

Waarom een audit AVG?

Bijna alle organisaties hebben wel eens te maken met persoonsgegevens. Dit kunnen klantgegevens zijn, maar ook gegevens van bijvoorbeeld personeel en debiteuren of crediteuren.

Om deze gegevens te mogen gebruiken, zijn organisaties aan diverse regels verbonden. Worden deze niet goed nageleefd? Dan mogen de gegevens volgens de AVG niet verwerkt worden.

Wilt u zeker zijn dat u goed zit en wilt u boetes of imagoschade ontlopen? Dan is het aan te raden om periodiek een audit AVG uit te laten voeren.

Wat is een audit AVG?

Tijdens een audit AVG gaat AuditNow na of een organisatie op een correcte manier voldoet aan de AVG. Hierbij wordt niet alleen naar de wet gekeken, maar ook naar de andere disciplines die van belang zijn voor de uitvoering van de AVG.

Het verwerkingenregister wordt bekeken, zo ook het register datalekken, de datalekken die zijn vastgelegd worden besproken, het protocol datalekken wordt nagekeken, de privacyverklaring en de website worden doorgenomen, etc. Ook vindt er een interview plaats met zowel het management als de privacyverantwoordelijke(n) binnen de organisatie.

Alle AVG audits worden afgerond met een uitgebreide rapportage en eventuele verbeterpunten voor de toekomst.

Voor wie is de audit AVG geschikt?

De audit AVG is bedoeld voor alle organisaties die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens en die zeker willen weten dat ze de wetgeving correct toepassen.

Alle organisaties die onder de AVG vallen kunnen profijt hebben van een AVG audit, ongeacht van wat ze doen of hoe groot ze zijn.

Wat houdt de audit AVG in?

  • Vooronderzoek rondom de huidige stand van zaken met betrekking tot de AVG binnen de organisatie
  • Interview met privacyverantwoordelijke(n) en het managementteam
  • Controle door de privacydeskundigen van AuditNow
  • Mondelinge terugkoppeling van de bevindingen
  • Schriftelijke terugkoppeling in de vorm van een rapportage met eventuele verbeterpunten

* De audit AVG vindt momenteel plaats op afstand.

Vragen? Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!