Remediationtraject

Waarom een Wwft audit als onderdeel van een remediationtraject?

Een remediationtraject is een eventgedreven en eenmalige corrigerende maatregel, waarbij alle klantdossiers worden gecontroleerd om eventuele gemaakte fouten uit het verleden te verbeteren.

Vaak bevat een remediationtraject:

  • Een herhaling/controle van alle eerder uitgevoerde cliëntenonderzoeken. Hierbij wordt uitgegaan van het vierogenprincipe, waarbij een uitvoerder en controleur betrokken is
  • Training van het team dat binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft

Voor een ‘extra paar ogen’ en om zeker te zijn dat het traject correct wordt uitgevoerd, zetten veel organisaties tijdens het remediationtraject een externe auditor, zoals AuditNow in.