Audit risicobeoordeling (SIRA)

Waarom een audit risicobeoordeling?

Organisaties die onder de Wwft vallen moeten als onderdeel van hun beleid ook een risicobeoordeling vastleggen. Een veelgebruikte methode voor een dergelijke risicobeoordeling is de SIRA (Systematische Integriteitsrisicoanalyse). Hierin worden kantoorspecifieke risicoscenario’s vastgelegd met een beoordeling van die risico’s door middel van scores en hoe de organisatie deze risico’s in de praktijk kan beheersen.

Voor organisaties die twijfelen aan de volledigheid en/of correctheid van hun analyse, biedt AuditNow de audit risicobeoordeling (SIRA) aan.

Wat is een audit risicobeoordeling?

Met de audit risicobeoordeling gaan we na of een door onze klant uitgevoerde risicobeoordeling (SIRA) goed is gegaan. We herbeoordelen dus een eerder uitgevoerd onderzoek.

Voor wie is de audit risicobeoordeling geschikt?

De risicobeoordeling is geschikt voor organisaties die te maken hebben met de Wwft en twijfels hebben over de correctheid van een risicobeoordeling (SIRA) die ze zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren.

Wat houdt de audit risicobeoordeling in?

  • Gesprekken over de organisatie, het beleid, etc
  • Controle van een eerder uitgevoerde risicobeoordeling (SIRA) 
  • Mondelinge terugkoppeling
  • Schriftelijk rapport met eventueel advies voor verbetering
  • Indien gewenst/noodzakelijk, interviews met de directie, medewerkers en/of externe partijen

*De audit risicobeoordeling (SIRA) vindt momenteel plaats op afstand.

Interesse? Neem gerust contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!