Audit Wtt

Waarom een audit Wtt?

Trustkantoren behoren tot de beroepsgroepen met een belangrijke rol in het tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme. Hierdoor hebben deze kantoren niet alleen met de Wwft te maken, maar ook met enkele aanvullende regels vanuit de Wtt.

Met de Wtt audit controleert AuditNow of trustkantoren aan alle verplichtingen vanuit de Wtt voldoen.

Wat is een audit Wtt?

Met een Audit Wtt gaat AuditNow na of een organisatie op een correcte manier voldoet aan de Wtt.

Dit betreft een controle van het uitgevoerde cliëntenonderzoek (in het kader van de Wwft) maar ook een check op bijvoorbeeld vergunningen, de inrichting van de compliancefunctie en de verslaglegging aan de DNB.

Voor wie is de audit Wtt?

De audit Wtt is bedoeld voor alle trustkantoren.

Wat houdt de audit Wtt in?

  • Indien gewenst/noodzakelijk, interviews met relevante partijen binnen de organisatie
  • Toetsing van alle dossiers
  • Toetsing van compliance functie en rapportering (in het kader van de Wtt)
  • Mondelinge terugkoppeling
  • Schriftelijke terugkoppeling in de vorm van een gedetailleerde rapportage

*De Wtt audit vindt momenteel plaats op afstand.

Vragen? Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!